”Så smakar ett A”

Det finns många olika material. Det kan vara praktiska material som att koka te, putsa skor, knäppa knappar och lägga pussel. En bokstav kan ritas, ljudas och kännas på. Den kan tillverkas i bomull, i sandpapper, den kan ritas i sand och skrivas på papper. Den kan ätas, om du har bakat en bokstav. Den kan helt enkelt förnimmas med alla sinnen och blir sedan lättare att förstå den när ingår i ett abstrakt sammanhang – som till exempel i en bok.

Barnens verktyg för att träna kropp och sinne

Montessorimaterialet är ett system av pedagogiska leksaker och läromedel. Varje enskilt material har till syfte att klargöra en bit av verkligheten, att låta barnet själv upptäcka ett sammanhang. Ett material handlar till exempel om de olika sinnesintrycken, matematiska begrepp, bokstäver och ord, geometri eller geografi.

Vägen från det verkliga till det abstrakta

Montessorimaterialet fungerar oavsett ålder och förkunskaper. Montessorimaterialet handlar om att barnet utvecklas genom att gå från det konkreta till det abstrakta.

För mindre barn kan det vara att lära sig räkna till tio, känna på material som att hälla sand, ärtor och vatten i olika burkar, uppleva skillnaderna och förfina sin motorik och förstå olika material. Att hälla vatten känns annorlunda än att hälla bönor. Dessutom får de en första inblick i rymd – hur mycket rymmer ett mått?

Samma material kan användas av äldre barn för att förstå begreppet rymd och volym som i olika måttenheter. Det kan också vara att känna och se hur långt en meter är, att lägga ihop stavar och pärlor för att känna matematiken och få ett begrepp om den. För det äldre barnen kan samma montessorimaterial användas för att förstå ett abstrakt tänkande som multiplikation och division.

Tusenkedjan

Vägen dit…

För att komma till materialet som heter Tusenkedjan måste barnet först förstå begreppen 1-10. Som med allt annat material börjar det med att konkret känna 1-10, det görs med våra räknestänger som är färgade blå/röda. Efter det lär barnet sig symbolen till det konkreta som i detta fall är siffrorna. När det sitter smyger vi in 0:an som till barnens förvåning inte är någonting! Efter ett antal presentationer som vi gör för att befästa 0-10, som är grunden till matematik, går vi vidare till decimalsystemet.

Här pratar vi om ental, tiotal, hundratal och tusental. Första presentationen är en bricka med en liten guldpärla (ental), en guldstav sammansatt av 10 stycken guldpärlor (tiotal), en guldkvadrat sammansatt av 10 stycken guldstavar (100 pärlor = hundratal), och en guldkub sammansatt av 10 stycken guldkvadrater (1000 pärlor = tusental).

Det största och mest omfattande arbetet med decimalsystemet är vårt material: banken, som innehåller allt guldmaterial som behövs för att komma vidare. Här får barnen känna, räkna, leka och tänka hur olika kvantiteter väger och ser ut. Redan här introduceras både addition, subtraktion, multiplikation och division på ett lättförståeligt och konkret sätt. Till detta guldmaterial hör även siffrorna som binder ihop de konkreta pärlorna med de abstrakta siffrorna.

Det är från detta material vi fått våra namn på våra två avdelningar: pärlan där de yngre barnen går, och kuben där våra äldre barn går.

Tusenkedja
En tusenkedja

Tusenkedjan består av 100 hopfogade tiotal. En ring fogar sedan samman varje hundratal. I presentationen för tusenkedjan drar man ut kedjan i sin fulla längd, som bara det är en hisnande syn! Därefter räknar man igenom varenda pärla från 1-1000 och lägger små färgglada pilar vid varje tiotal, hundratal och tillslut vid den tusende pärlan.

Tusenkedjans syfte är att visa antal och siffror i en linjär sekvens och har ett indirekt syfte i att räkna multiplikation, kvadrat- och kubikräkning.