Föräldrakooperativet

Vad är ett föräldrakooperativ?

Ett föräldrakooperativ innebär att det är vi föräldrar som tillsammans äger och driver förskolan. Det betyder att vi föräldrar har ett ansvar för verksamheten men att vi också är med och påverkar den. Föräldrarnas engagemang är en förutsättning för att kooperativet och förskolan ska fungera och finnas. Den pedagogiska verksamheten styrs av personalen medan driften av kooperativet styrs av föräldrarna.

Förälder på Tusenkedjan

På Montessoriförskolan Tusenkedjan är vi föräldrar delaktiga på olika sätt, exempelvis i arbetsgrupper av olika slag, med jourberedskap eller som medverkande i styrelsen.

Tusenkedjans mål är att ha små barngrupper med hög personaltäthet och att fokusera på utvecklande pedagogisk verksamhet för våra barn.

Förskolan har ett eget kök med en anställd kock som lagar all mat från grunden och vi använder närproducerade produkter så mycket som möjligt.

Föräldrakooperativet på Montessoriförskolan Tusenkedjan drivs helt utan vinstintresse.

Engagemanget och tiden som föräldrarna bidrar med är viktigt såväl för förskolans dagliga drift som för föreningens framtid. Allt för att barnen ska få en så stabil, harmonisk och meningsfull förskoletid som möjligt.

Fördelar med föräldrakooperativet på Montessoriförskolan Tusenkedjan

  • Små barngrupper med hög personaltäthet
  • Engagerad personal
  • En inspirerande, stimulerande och utvecklande lärandemiljö
  • Möjlighet att påverka sitt barns förskola och hur kooperativet ska drivas
  • Bli engagerad genom att aktivt delta i driften av verksamheten
  • Träffa andra föräldrar i området genom engagemang i förskolan

Vad innebär det för dig och hur mycket tid tar det?

Som förälder är du med i en arbetsgrupp vars arbetsbelastning skiftar över tid, därför är det svårt att uppskatta den exakta tidsåtgången. Det kan vara allt från att handla mat till förskolan, laga en trasig dörr eller sköta hemsidan till att fixa trevliga gemensamma evenemang för föräldrarna så som en picknick eller ett knytkalas.

Som förälder har du jourberedskap ca en gång per månad per barn vilket innebär att du får rycka in om någon i personalen blir sjuk på din planerade dag.

Utöver detta inträffar en städdag per termin (tre timmar per förälder) då vi hjälps åt att ta hand om fastigheten inne och ute, samt föreningsmöten två gånger per år.

Välkommen till oss på Montessoriförskolan Tusenkedjan, vi ser fram emot att ha med dig i vår förening!