Verksamhetsplan

Inom ramen för läroplanen utformar förskolan en egen årlig verksamhetsplan som vägleder och berättar om verksamheten. Förskolans rektor ansvarar för utformandet av verksamhetsplanen.

Här kan du ladda ned Verksamhetsplan 2020-2021 som PDF.