Verksamhetsplan

Inom ramen för läroplanen utformar förskolan en egen årlig verksamhetsplan som vägleder och berättar om verksamheten. Förskolans rektor ansvarar för utformandet av verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan (PDF)

Här kan du ta del av planen mot kränkande behandling och diskriminering:

Tusenkedjans likabehandlingsplan (PDF)