Verksamhetsplan

Inom ramen för läroplanen utformar förskolan en egen årlig verksamhetsplan som vägleder och berättar om verksamheten. Förskolechefen ansvarar för utformandet av verksamhetsplanen.

Här kan du ladda ned Verksamhetsplan 2020-2021 som PDF.