En dag på förskolan

Pärlan 1-3 år

På avdelningen Pärlan går 11-12 barn mellan 1 och 3 år gamla.

Vi startar vår verksamhet utomhus med lek på gården varje morgon. Detta underlättar för både barn och föräldrar. När vi sedan går in omkring niotiden, kan barnen själva klä av sig sina ytterkläder i lugn och ro.

När barnen är färdiga i hallen, går de till badrummet för att ta av sig blöjan, gå på toaletten/pottan och sedan tar de på sig training pants (en mjuk tjockare underbyxa med förstärkt gren) som barnen använder när vi är inomhus. Dessa gör barnen mer medvetna om sina egna kroppsfunktioner, eftersom de känner att det blir vått, vilket de inte gör i en vanlig blöja. Självklart tvättar barnen sina händer innan de lämnar badrummet och går in i klassrummet.

Montessorimaterialet för de minsta står vackert uppdukat på små hyllor i barnens höjd. Barnen väljer själva vilket material de vill arbeta med, men vi finns där och visar, stöttar samt inspirerar.

Där finns bland annat en övning där de får pressa mandariner till juice, en mortel att stöta skorpor med, en kvarn att riva ost med och varje dag får ett barn baka bröd.

Det finns också en spännande bollbana, pussel, olika motorikutvecklande material, en trappa att gå i, spännande lådor att öppna/stänga samt en liten myshörna med en soffa där de kan sitta och titta i böcker.

Det finns också olika material som stöttar barnens språkutveckling.

Vill barnen ha något att äta och dricka under förmiddagen så hämtar de ett litet fat samt ett glas i ett skåp. Då får de frukt och vatten som de får hälla från en liten kanna.

Barnen dukar själva sin matplats någon gång under förmiddagspasset.

Förmiddagspasset avslutas med samling som är frivillig och på barnens villkor. Vår utmaning är att se till att samlingen är så spännande att alla vill delta.  Innan dess besöker barnen badrummet och sitter på pottan eller på toaletten samt tvättar sina händer.

På samlingen sjunger vi och ibland spelar vi på något instrument. Vi brukar ha väldigt trevligt tillsammans!

Klockan är nu ca 11.15 och äntligen dukas lunchen fram! Vi sitter vid små bord, i mindre grupper med en vuxen vid varje bord. Vi äter på riktigt porslin med gaffel och kniv, dricker ur riktiga små glas, och vi har små tillbringare, så att barnen själva kan hälla upp vatten eller mjölk att dricka. Efter maten dukar barnen själva av och ställer disken på matvagnen. Sedan går de in i badrummet och tvättar sig.  De flesta går även på toaletten/pottan.

Sedan lägger de sig på madrasser och somnar med sitt gosedjur till lugn musik. De barn som inte behöver sova får koppla av en stund och därefter går de ibland ut en sväng.

När barnen vaknat, morgnat sig lite och varit i badrummet är det dags att klä på sig och gå ut på gården igen. Här finns lekstuga, gungor, rutschkana, sandlåda och en massa härliga backar att ta sig upp och ned för!

Omkring 14.00 äter vi mellanmål utomhus tillsammans med de äldre barnen. Resten av eftermiddagen är vi ute. Att barnen får klättra, balansera, hoppa och springa i en miljö med skiftande underlag utvecklar både kreativitet, motorik och koordination. Detta i sin tur är till hjälp för framtida läs- skriv- och matematikinlärning. Dessutom håller det oss särskilt friska eftersom sjukdomar och infektioner inte sprids lika lätt utomhus!

Under de kallare årstiderna stannar vi inne när barnen vaknat och äter mellanmål. Därefter går vi succesivt ut så barnen hinner vara ute i alla fall en kort stund innan de går hem.

Klockan 17.00 stänger förskolan för dagen.

 

Kuben 3-6 år

07:30 öppnar förskolan och barnen tas emot på gården fram till09:00. För barnens skull gör föräldrarna avskedet så kort och tydligt som möjligt och pedagogerna tar över. 8.30 börjar vi gå in för att starta dagens montessoriarbete.

09:00 har alla barn kommit och är nu inne på avdelningen. Fram till 11:00 har barnen sitt ”arbetspass” där de själva väljer vad de vill jobba med, allt efter deras egna intressen och förutsättningar. Pedagogerna har i uppgift att hjälpa och guida barnen rätt i sin egen utveckling.

11:00 får ett barn ringa i klockan vilket betyder att man ska returnera materialet till sin hylla och städa undan i miljön inför lunch. Allt eftersom de blir klara går de till badrummet för att gå på toaletten och tvätta sina händer inför lunch. Barnen är indelade i två grupper i samlingen. Varje dag har ett eget tema, t.ex. säsong, bokstäver, livskunskap eller sång. Två barn är dukvärdar tillsammans med en personal.

11:00 startar lunchen då dukvärdarna har presenterat maten på de båda samlingarna, alla har intagit sina bestämda matplatser och vi läst vår matramsa. Efter lunchen plockar varje barn av sin plats, torkar bordet och sopar golvet. Nu är vi redo för att gå ut! Barnen som väntar på att få klä på sig vilar i det inre rummet genom att läsa en bok eller ta fram någonting litet att arbeta med.

Alla barn är ute ca 12.45. Barnen kan själva välja aktivitet som på förmiddagen eller få hjälp till aktivitet av pedagogerna. Utematerialet ska behandlas som det inne, med försiktighet och på det sätt materialet är tänkt.

Mellan 14:00-15:00 pågår mellanmålet och det äts likt en buffé. Vid varmt väder äter vi ute på vår fina altan annars går vi in och äter. När vi är inne efter mellanmålet finns kompletterande material som gynnar och uppmuntrar grupplekar. Allt eftersom barnen börjar gå hem går övriga barn återigen ut på gården och här hjälps båda avdelningarna åt precis som på morgonen vilket hjälper barnen att lära känna all personal på hela Tusenkedjan.

17:00 stänger förskolan.