Om förskolan

Tusenkedjans mål är att ha små barngrupper med hög personaltäthet och att fokusera på utvecklande pedagogisk verksamhet.

Vi är en Montessoriförskola vilket innebär att vi både använder montessori som undervisningspedagogik och använder oss av montessorimaterial.

Montessoriförskolan Tusenkedjan är inrymd i en fristående villa i ett lugnt kvarter 10 minuters promenadväg från Huddinge Centrum och pendeltåg. Tusenkedjan drivs som ett föräldrakooperativ där vi föräldrar är med driver förskolan genom olika ansvarsområden. 
Den pedagogiska verksamheten med barnen bedrivs av utbildad personal och rektor.

  • Förskolans nuvarande öppettider är 7.30-17.00.
  • Förskolan har för närvarande 32 barn på två avdelningar – Pärlan 1-3 år och Kuben 3-6 år.
  • Vi jobbar efter montessoripedagogiken samt med egna mål och värdegrunder.
  • Vi styrs av och följer skollagen och läroplanen.

Läs mer på skolverkets hemsida.